Bilančni izkazi

Kolikokrat ste že doživeli, da ste oddajali letna poročila zadnje dni pred rokom? Celoletno poslovanje je težko urediti v zgolj 1 tednu. Z nami bo vaše poslovanje vedno pregledno. Vaše medletne bilance in finančno poslovanje bomo uredili, preden bo prepozno. Ukrepajte pravilno in zgodaj ter si s tem povečajte dodano vrednost storitve ali izdelka. Pripravimo vam lahko tudi kvartalne bilance poslovanja.

Zaključna poročila

Priprava datotek za AJPES in DURS

Vsi pravni subjekti imajo podporo spletnih aplikacij in Excelovih preglednic tako na portalu AJPES kot e-davkih . Namenjene so lokalnemu vnosu podatkov in za pripravo XML datoteke, ki se jo uvozi v spletno aplikacijo.

Možnost pa je tudi v neenotni obliki (v datoteki PDF).

Medletna bilanca

Preglejte tekoče stanje poslovanja

Medletne bilance so namenjene pripravi podatkov bilance stanja in izkaza poslovnega izida za potrebe pregledovanja poslovanja med letom za interno rabo in za ostale inštitucije ter banke.

Podatki so v teh poročanjih spremenljivi, ker so odvisni od obdobja knjiženja in so le pripomoček ocene stanja poslovanja med letom.

Normirci

Zaključne bilance za normirane s.p.-je

Edini zaključni izkaz, bilanco, ki je obvezna za normirce, je Davčni obračun, ki se oddaja v mesecu marcu za preteklo koledarsko leto.

Davčni obračun lahko oddajo sami, lahko pa se obrnete na naše svetovalce , ki bodo v temu primeru izbrali najbolj optimalno opcijo obračuna.

Uredite poslovanje skozi leto

Letna poročila niso pomebna le za AJPES in DURS. Iz njih se lahko naučite veliko!