Obračun DDV

Kdo je davčni zavezanec?

Obračuni DDV

Kadar govorimo o namenu DDV, je potrebno vedeti, kdo je davčni zavezanec. To je oseba, ki neodvisno opravlja katero koli gospodarsko dejavnost, na katerem koli kraju, s kakršnim koli namenom ali rezultatom. Osebam, ki imajo  v zadnjih 12 mesecih promet nižji od 50.000 EUR obdavčljivega prometa (prag za vstop v sistem DDV), ni potrebno obračunavati DDV od prodaje razen ( določenih posebnosti) ki jih imenujemo mali davčni zavezanci.

Uvoz iz tujine

Povračilo plačnega davka

DDV pri uvozu se obračuna od davčne osnove, ki jo sestavljata po carinskih predpisih ugotovljena carinska vrednost blaga ter znesek carine in drugih dajatev, ki se plačujejo ob uvozu. DDV se glede na vrsto blaga obračuna po splošni stopnji 22 % oziroma znižani stopnji 9,5 %.

Davčen blagajne

Zakon o davčnem potrjevanu računov

15. julija 2015 je bil sprejet Zakon o davčnem potrjevanju računov, ki se je začel uporabljati 2. januarja 2016. Zavezanec za davčno blagajno je vsak pravni subjekt, ki prodaja blago ali storitve za gotovino in kartico,prek elektronske naprave, ki izpolnjuje predpisane pogoje in omogoča izvedbo postopka potrjevanja računa, ki ga izroči kupcu blaga oziroma naročniku storitve. Zavezanec mora na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun.

Zakaj izbrati nas? Mi poskrbimo za zakonodajo, vi pa dobite:

Digitalno poslovanje z e-davki

V elektronskem poslovanju preko e-davkov je nujna uporaba digitalnega potrdila. S tem se registrirate na portalu e-davki ali pooblastite drugo pravno ali fizično osebo za vlaganje in sprejemanje dokumentov, vpoglede v davčno kartico in ostala potrjevanja dokumentov, ki jih zahteva poslovanje.

Pravočasni izračuni preplačila/doplačila DDV

Roki so določeni glede na obdobje poročanja in posebnosti pri predložitvi obračuna DDV-O, glede na status davčnega zavezanca in vrsto opravljenega prometa, in sicer do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po preteku davčnega obdobja oziroma do 20. v mesecu po preteku davčnega obdobja v primeru opravljanja transakcij znotraj EU

Opomnike za pravočasna izplačila

Obveznosti se poravnajo do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po preteku davčnega obdobja , ki je mesečno ali 3-mesečno.
Za vračilo preplačila DDV-ja se lahko izvede pobot drugih obveznosti iz naslova dajatev FURS ali se vrne po uradni dolžnosti v 30 dneh od dneva vročitve odločbe oziroma od dneva predložitve davčnega obračuna.