Administracija

Pomoč in podpora. Administrativne storitve po pooblastilih

Plačilne naloge pripravi program za obračun DDV-ja, samodejno pri vnosu prejetih računov, obračunu plač, drugih osebnih prejemkov ter prispevkov zasebnika ter obračunu DDV-ja, lahko pa podatke za plačilni nalog vnesemo tudi sami.

Pripravljene plačilne naloge lahko shranimo v datoteko, ki jo lahko uvozimo v katero koli (slovensko) spletno banko.

  • prejemanje celotne dokumentacije stranke, na osnovi pooblastila o preusmeritvi pošte na naš naslov
  • opravljanje plačilnega prometa po pooblastilu
  • druga administrativna dela ( kadrovska , upravna in vsa poslovna korespondenca)
  • priprava dokumentacije in vloge za pridobitev finančnih sredstev
  • izdelava vseh vrst pogodb
  • sodelovanje pri reviziji in inšpekcijskih pregledih
  • svetovanja na področju likvidacij, prisilnih poravnav, davčnih postopkov, delovnih razmerij in financ
  • neposredno elektronsko komuniciranje in oddajanje dokumentov zunanjim finančnim istitucijam
  • sodelujemo z različnimi zunanjimi svetovalci, kar pomeni, da lahko dobite celovito ponudbo za svoje poslovanje tudi pravno, odvetnikše in druge svetovalne storitve
  • izterjava vaših dolžnikov preko elektronskih izvršilnih predlogov