Ustanovitev podjetja

Družba z omejeno odgovornostjo Odpiram d.o.o. Na kaj moram biti pozoren. Kaj vse potrebujem?

D.o.o. je kratica za družbo z omejeno odgovornostjo. To pomeni, da za dolgove družbe družbeniki ne odgovarjajo s svojim premoženjem, ampak je za to zadolžena družba sama najmanj do višine osnovnega kapitala. Je najprimernejša statusna oblika kadar podjetje ustanavlja več podjetnikov skupaj.

  • vložki se vplačajo samo v denarju (z nakazilom na bančni račun) in celoten znesek vložkov (najmanj 7.500 evrov) se plača pred vložitvijo predloga,
  • družbena pogodba (večosebni d.o.o.) ali akt o ustanovitvi (enoosebni d.o.o.) se sklene na obrazcu VEM, v katerem vsebine ni mogoče spreminjati (listina se avtomatsko generira iz sistema e-VEM, prav tako vse ostale obvezne priloge k predlogu za ustanovitev d.o.o.) in
  • pri enoosebni d. o. o.; družbenik želi voditi elektronsko knjigo sklepov in ne pisne.

D.o.o. je kratica za družbo z omejeno odgovornostjo. To pomeni, da za dolgove družbe družbeniki ne odgovarjajo s svojim premoženjem, ampak je za to zadolžena družba sama najmanj do višine osnovnega kapitala. Je najprimernejša statusna oblika kadar podjetje ustanavlja več podjetnikov skupaj. Prednost je to, da ustanovitelji (družbeniki) ne odgovarjajo s svojim premoženjem, ampak družba sama odgovarja s svojim premoženjem.

Pridite k nam na posvet in skupaj bomo izbrali pravo storitev za vas!

Naročite se na sestanek. Brez obveznosti, brez plačila.

Samostojni podjetnik? Kateri s.p. je zame? Normirec ali klasični? Mogoče popoldanski?

Komu se splača biti s.p.?

Polni s.p.

Najpogostejša pravna oblika tistega, ki se odloči, da bo postal “sam svoj šef”, je s. p.. Znotraj slednjega obstajajo različne oblike glede na socialni oziroma zaposlitveni status. Naj opozorimo, da gre za neformalne izraze. Prevladujoča oblika pri nas je tako imenovani polni s. p. Namenjen je posameznikom, ki svojo dejavnost opravljajo za poln delovni čas, torej 8 ur na dan. Za to obliko se plačujejo socialni prispevki mesečno, in sicer v polni višini predpisane osnove.

S. p. se obdavči po dohodninski lestvici, ki je enaka tako za zaposlene ali nezaposlene fizične osebe kot fizične osebe z s. p.. Potrebno je vedeti, da je lestvica progresivna, kar pomeni, da tudi, če presežemo znesek, ki je obdavčen po stopnji iz prvega razreda, obdavčitev po višji stopnji velja le za presežni del zneska. V primeru popoldanskega in študentskega s. p. se prihodki iz s. p. prištejejo vsem ostalim prihodkom, ki jih je oseba zaslužila v koledarskem letu.

Komu se splača biti normiranec?

Normiranec

Odgovor je odvisen predvsem od tega, s katero dejavnostjo se zavezanci ukvarjajo in koliko imajo letnih prihodkov. Ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov je primernejše za tiste, ki imajo razne storitvene dejavnosti (intelektualne, umetniške, novinarske, odvetniške, računovodske, zdravstvene ipd.). Primerno je torej za osebe z dejavnostjo, ki nimajo posebno visokih stroškov z nabavo materiala, blaga in osnovnih sredstev, torej nimajo stroškov.